1. says:

    Por quitar ferro às liortas, e sen alusions persoais (nen a Ana Fernández, nen a Carlos Negreira, nen a Paco Vázquez nen a Thiago El-Rei Fernández etc.) penso que viria ben uma Galicia Bisexual, na defensa da liberdade real, sen as mariconadas e as putadas das imiicospons.